Select Page

Aktuality

Tvrdá pravda o bydlení

napsali Kateřina Dobrozemská a Petr Macek

Členové a kandidáti hnutí ProOlomouc

Tak dobře. Pojďme to říct natvrdo. V sociální oblasti je potřeba mít odvahu udělat věci správně – i když se to části veřejnosti nemusí příjemně poslouchat. Pravda je taková, že téma bydlení se v Olomouci už roky obchází. Jak zajistit dostupné bydlení? Jak zajistit sociální bydlení? Radnice žádnou vizi ani cestu nenabízí. Při představení oficiální koncepce v roce 2021 zaznělo pouze spokojené konstatování, že se jednotlivé odbory magistrátu začaly na toto téma konečně bavit mezi sebou. To vskutku není mnoho.

Nejdříve je třeba opatřit si informace, analyzovat je, a následně přijímat opatření. Že je to triviální moudrost? Bohužel se to v Olomouci neděje.

Bytová nouze se musí pravidelně mapovat, pak lze s čísly pracovat. Proč například zatím nevzniklo oficiální kontaktní místo pro bydlení, kde by dostali všechny potřebné informace i ti, kteří nevyužívají sociální služby? Například senioři často nečerpají dávky navázané na bydlení jednoduše proto, že o nich nevědí.

Velkou pomocí by mohl být i Sociální nadační fond, který město může založit, aby nabízel podporu nízkopříjmovým domácnostem v bytové nouzi (jednorázová podpora vyjde vždy levněji než ztráta bydlení). A tím se oklikou dostáváme i k bezdomovectví, které tolik Olomoučanů trápí. Abychom neřešili jen důsledky, musíme smysluplně podporovat zranitelné.

„Město musí smysluplně podporovat slabší a potřebné. A stavět skutečně dostupné byty.“

Kolik mladých lidí půjde založit rodinu někam jinam? Odstěhují se úplně, nebo budou dojíždět za prací? Nedokážeme na pár let podpořit rodiny s malými dětmi? Nedokážeme podpořit rodiny, které pečují o dítě s postižením? Samoživitele, samoživitelky? Vypadá to, že ne, jako by chyběla odvaha říct, že všichni občané prostě na hypotéku nedosáhnou. V tíživé situaci se může ocitnout kdokoliv z nás – ať už v důsledku náhlé nemoci, ztráty zaměstnání, rozvodu nebo nečekaného úmrtí partnera.

Vzniknou ještě někdy družstevní byty, když to město jednou v historii zpackalo? Nebo už raději ne?

Je třeba určit priority a napřít prostředky potřebným směrem; orientovat se průběžně v nabídce možných zdrojů a být připraveni čerpat dotace, které mohou nastartovat to, na co zadlužená Olomouc nemá. Město samo by mělo garantovat výstavbu určitého počtu nových bytů – proto koalice ProOlomouc a Pirátů veřejně slíbila, že do konce volebního období jich přibude rovná stovka.

A na závěr: Město má v síti poskytovatelů sociálních služeb skvělé partnery, profesionální, vytrvalé, zapálené. Má v nich též ukrytý obrovský poklad. Získává informace o skutečných potřebách obyvatel města. A tito partneři by si od města zasloužili jednu zásadní věc – víceleté financování, tak aby mohli snadněji překlenovat výkyvy v každoročním přidělování dotací ze státního rozpočtu.