Volby

Udělejme z Olomouce
konečně moderní a krásné město

Teď je šance. Komunální volby mohou zastavit stagnaci Olomouce a nasměrovat ji mezi úspěšná města: moderní, bezpečná a příjemná pro občany bez ohledu na věk, pohlaví či sociální status.

Spojili jsme se, abychom přinesli městu tolik potřebné reformy, které už nelze odkládat. Koalice ProOlomouc a Piráti chce s pomocí vašich hlasů zvítězit a vytvořit z Olomouce moderní, zelenou a respektující metropoli pro 21. století.

Mrkněte na naše volební noviny:

Kandidáti do zastupitelstva

Ing. arch. Tomáš Pejpek

Kandidát na primátora

Konečně fungující a krásné město

Více o Tomášovi

Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.

Konečně město – rozumný hospodář

Více o Viktorovi

Bc. Kateřina Dobrozemská

Konečně dobré město

Více o Kateřině

Ing. arch. Tomáš Pejpek

Konečně fungující a krásné město.

Kandidát na primátora. Dosavadní lídr opozice a autor řady zlepšení a připomínek, díky kterým se lidem žije lépe. Zastupitel a ceněný architekt (má prsty mj. v ikonické Vile na sile), v posledních letech pomáhá rozvíjet Jeseník.

„Olomouc musí být konečně inteligentní metropolí pro 21. století.“

Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.

Konečně město – rozumný hospodář.

Garant finančního ozdravění Olomouce. Šéf finančního výboru zastupitelstva bojuje 4 roky proti ekonomickým průšvihům radnice. Vysokoškolský učitel a nekompromisní Pirát přichází zkrotit obří zadlužení a otevřít radnici lidem.

„Olomouc musí být bez dluhů a s občanem na prvním místě.“

Bc. Kateřina Dobrozemská

Konečně dobré město.

Služba potřebným = celoživotní heslo. Sociální manažerce a mámě tří dětí toho v Olomouci hodně chybí. Exšéfka Člověka v tísni přinese chaotické sociální politice města odbornost, prosadí rovné šance a rozjede komunitní život.

„Olomouc musí být pro děti, rodiče, seniory i slabé. Respektující, bezpečná a zelená.“

Zdeněk Žák

Více o Zdeňkovi

Bc. Jan Žůrek

Olomouc bude nejkulturnější město

Více o Janovi

Ing. arch. Pavel Grasse

Více o Pavlovi

Mgr. David Novák

Město není dopravní koridor

Více o Davidovi

Zdeněk Žák

Akurátní bankéř a vášnivý cyklista chce v mít z Olomouce to nejlepší místo pro své dcery. Jeho tématy jsou udržitelná mobilita, transparentnost a fungující město, kde má své místo živé centrum i příroda příměstské krajiny. Příšerně ho štvou všechny nezvládnuté rekonstrukce komunikací.

„Olomouc si konečně zaslouží manažerské řízení. My vám město na dalších pět let nezavřeme.“

Bc. Jan Žůrek

Zkušený manažer kultury s krédem „Olomouc bude nejkulturnějším městem“. Úspěšně vedl divadlo, kavárnu, komunitní centrum, jako krajský radní řídí kulturu a památkovou péči celého regionu. Ověnčen Cenou města Olomouce přichází pomoci s budováním sebevědomé metropole, kde se dobře žije.

„Nastartujeme moderní kulturní politiku, vytvoříme kvalitní veřejný prostor a zvýšíme architektonickou úroveň městských investic.“

Ing. arch. Pavel Grasse

Dělá města krásnějšími a příjemnějšími přes 30 let. Dnešní zastupitel pečoval jako hlavní architekt mj. o Český Krumlov. Kdo jiný dokáže garantovat, aby historicky jedinečná Olomouc byla zároveň urbanisticky harmonickým a inteligentním městem budoucnosti?

„Chci rozumnější hospodaření s rodným městem i jeho krajinou.“

Mgr. David Novák

Dopravní expert s krédem „Město není dopravní koridor“. Zasadí se o dopravu rychlou, bezpečnou a udržitelnou. Kdo jiný než geoinformatik může garantovat, že Olomouc začne konečně pořádně digitalizovat?

„Spousta chytrých řešení už byla vymyšlena, inspirujme se v úspěšnějších metropolích. Olomouc nesmí být jen městem historie, ale i budoucnosti, s vysokou životní úrovní, atraktivními pracovními příležitostmi a sociální politikou.“

Ing. Aleš Prstek

Více o Alešovi

Mgr. Radka Hájková, BCBA

Více o Radce

akad. soch. Martin Lubič

Více o Martinovi

Ing. Aleš Prstek

Dříč ve službách občanů. V KMČ Nové Hodolany stál v čele dlouholetého, a nakonec úspěšného zápasu za třicítku na Masaryčce. Šéfuje Vydavatelství Univerzity Palackého. Jako člen majetkoprávní komise města má ideální kvalifikaci, aby si posvítil na pozemky a bytovou politiku.

„Zastavíme chaotický výprodej majetku. Vybudujeme fond městských bytů.“

Mgr. Radka Hájková, BCBA

Rovné šance. Kvalitní školky a základky s dostatečnou kapacitou a podpora alternativního vzdělávání. Behaviorální psycholožka jde přiložit ruku k dílu.

„Chci žít v zeleném a moderním městě, které se stará o ekologii, podporuje projekty studentů a dává peníze na smysluplné věci, nikoli megalomanské stavby a nákupní centra.“

Akad. soch. Martin Lubič

Srdcař a neúnavný bojovník za krásnou Olomouc. Brání město před arogantními zásahy téměř 20 let, ať šlo o rozšíření tenisových kurtů do Rozária, Palác Morava či Šantovku Tower. Sochař, architekt, listopadový revolucionář, zastupitel.

„Město si zaslouží mnohem lepší péči o veřejný prostor, od velkých staveb a historických budov až po detaily.“

Mgr. Eva Lebedová, Ph.D.

Více o Evě

Vlastimil Bednařík

Více o Vlastimilovi

Ing. Roman Šimek

Více o Romanovi

Mgr. Eva Lebedová, Ph.D.

Nebude hledat pohodlná řešení, ale ta nejlepší pro občany, protože „lidé tvoří Olomouc“. Slovo „nejde“ nemá ve slovníku. Kandiduje i proto, aby byl ženský hlas v politice více slyšet. Podpoří vznik nových veřejných sportovišť, aby ke sportování měly přístup všechny děti. Na univerzitě pracuje s mladými lidmi a chce lépe využít jejich kreativitu a nápady a zpomalit odliv mozků. Dá zelenou odvážné a promyšlené architektuře, protože čím lepší prostředí nás obklopuje, tím lépe se nám žije.

„Olomouc musí mít šmrnc a být v pohybu.“

Vlastimil Bednařík

Vášnivý cyklista s diplomem z chemické technologie a čtvrt stoletím zkušeností ve státní správě. Ideální kvalifikace pro zastupitelstvo metropole, která dnes patří hlavně autům. Jako senior popírá předsudky o Pirátech jako straně pouze pro mladé a dohlédne na to, aby se i starším občanům v Olomouci dobře žilo.

„Zaměřím se na boj s korupcí a klientelismem.“

Ing. Roman Šimek

Garant zelené Olomouce. Bývalý šéf Lesů města Olomouce a vášnivý orientační běžec v sobě ideálně snoubí manažera, experta a srdcaře, který si předsevzal vybudovat zelený prstenec kolem celého města.

„Zeleň v ulicích, nádherné parky a rozlehlé lesy v bezprostředním okolí města mají ohromný rekreační potenciál pro obyvatele města. Musí o nich ale rozhodovat zájem občanů, nikoli šíbrů a sponzorů.“

MUDr. Martin Eliáš

Více o Martinovi

Mgr. Lenka Introvič

Více o Lence

Mgr. Martin Šmoldas, DiS.

Více o Martinovi

Michael Rejman

Více o Michaelovi

MUDr. Martin Eliáš

Lékař a vysokoškolský učitel, pro něhož je Olomouc ideálním městem pro život. Přál by si však, aby byla řízena systematicky.

„Místo nedotažených projektů a hašení akutních požárů chci město řízené jako kompaktní celek, které umí citlivě plánovat výstavbu a revitalizace, zbavuje se brownfieldů a snižuje svůj obří dluh.“

Mgr. Lenka Introvič

Dělá „svůj“ Chomoutov krásnějším a bezpečnějším už tři roky. Komu jinému věřit, že takovou dokáže udělat celou Olomouc? Projektová manažerka prosadí na radnici skutečnou participaci občanů na chodu města a smysluplně nastaví činnost KMČ.

„Město musí být parťákem všech, kteří chtějí život v Olomouci zlepšit.“

Mgr. Martin Šmoldas, DiS.

Popere se za dostupné bydlení. Pedagoga, cyklistu a amatérského chovatele slepic štve chaotická bytová politika radnice a výprodej městského majetku vč. bytového fondu.

„Bydlení je v Olomouci nedostupné nejen pro nízkopříjmové jednotlivce, ale i pro rodiny běžné střední třídy. Bydlení má být právo, ne luxus. Ukončíme zběsilý výprodej rodinného stříbra města a zahájíme postupnou výstavbu městských bytů.“

Michael Rejman

Student politologie na FF UP, koordinátor Městského zastupitelstva dětí a mládeže Olomouc, člen České sekce DCI – Sdružení zastánců dětských práv České republiky.

„Budu bojovat za dostupné bydlení, zelené město a prosazení konceptu Smart City. Zasadím se o snížení astronomického dluhu města.“

RNDr. Kateřina Mutinová

Více o Kateřině

Michaela Nepejchalová

Více o Michaele

Oldřich Nič

Více o Oldřichovi

RNDr. Kateřina Mutinová

Biofyzička, interní auditorka, členka KMČ Pavlovičky, fanynka SK Chválkovice, propagátorka akce Ukliďme Česko. Jde do voleb, aby kopala za občany i na úrovni celého města. Chce bezpečné přechody a slušné chodníky, ne chimérické multifunkční haly.

„Zasadím se o město, kde oprava lavičky netrvá rok a kde se mé děti budou potkávat s kamarády na sportovištích.“

Michaela Nepejchalová

Pomáhá žít důstojnější život osobám bez přístřeší i drogově závislým. Sociální pracovnice v nízkoprahových službách a studentka adiktologie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy chce zlepšit koordinaci sítě sociálních služeb města.

„Důstojný život si zaslouží úplně všichni včetně znevýhodněných. Pomozme jim z problémů, do kterých se může dostat každý z nás.“

Oldřich Nič

Programátor a jeho analytický mozek ve službách občanů a vize lepší Olomouce.

„Chci živé město, kde občané rozhodují o své ulici a čtvrti spolu s radnicí. Město krátkých vzdáleností, kde není třeba používat vždy jen auto. Město, v němž jsou si chodci, cyklisté i řidiči skutečně rovni a kde MHD neznamená z nouze ctnost, ale příjemnou samozřejmost.“

21. Martin Šinkovský
scenárista, spisovatel

22. Mgr. Zuzana Kopková
autorka technické dokumentace softwaru

23. Mgr. Hana Prekop Dvorská
učitelka

24. Tomáš Svoboda
realizátor autorských stavebních projektů

25. Mgr. Vilém Skyba
projektový manažer, člen komise hospodářského rozvoje

26. MgA. et MgA. Magda Ada Johnová
pedagožka, mediátorka

27. Mgr. et Mgr. Jan Daněk
vědecký pracovník, ekolog

28. Petr Švarc
podnikatel

29. Antonín Štěpán
pedagog na základní umělecké škole, muzikant, podnikatel

30. Mgr. Martina Mertová
historička umění, kurátorka

31. Petr Macek
IT konzultant, lektor, zastupitel města

32. Jan Bednařík
IT specialista, dobrovolník, řemeslník

33. MUDr. Zuzana Burianová
lékařka

34. Bc. Vojtěch Pikal
politik, informatik, autor fantasy her

35. Vladimír Foret
hudební dramaturg, produkční

36. Bc. Barbora Krudencová
referentka pro vědu a výzkum Přírodovědecké fakulty UP

37. Mgr. Vítězslav Řepka
živnostník, elektrikář

38. MDDr. Jan Mutňanský
zubní lékař

39. Marika Řehová
ošetřovatelka

40. Mgr. Taťána Nátěstová
ředitelka mateřské školky

41. Ing. arch. Otto Schneider
projektant

42. Ing. Jan Dvořák
specialista řízení provozu

43. Mgr. Tomáš Dohnal
daňový poradce

44. Mgr. Jakub Knápek
pedagog na gymnáziu, muzikant, zastupitel města

45. MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.
lékařka, zastupitelka města a kraje, předsedkyně krajského výboru pro zdravotnictví

3 pilíře pro konečně lepší město

Program koalice ProOlomouc a Pirátů pro moderní a přátelské město stojí na třech základních pilířích.

Pojďme zajistit ve volbách všem generacím Olomoučanek a Olomoučanů lepší budoucnost.

dobré město

Respektující, bezpečné a zelené

Bezpečné, kde mohou děti samotné do školy i na hřiště

Ohleduplné, kde i senior stihne beze strachu přejít přes přechod

Kde platí rovnoprávnost pro chodce, cyklisty, auta a zeleň ve veřejném prostoru

Kde je v ulicích pořádek a popelnice pod zemí

Nové čtvrti budou plně vybavené: školky, lékaři, cyklostezky, parkováním

Kde se pečlivě hospodaří s vodou a zlepšuje kvalita ovzduší

A příměstská krajina je protkaná cestami, alejemi, remízky, rybníky a sportovišti

Město dětí i rodičů

Školky a dětské skupiny v dosahu vašeho bydliště, které opravdu přijímají 

Do městských školek budou moci už dvouleté děti

Kvalitní školy jako nejvyšší priorita. Podpoříme moderní trendy ve vzdělávání

Jídlo ve školách ve standardech projektu Zdravá školní jídelna 

Informovanost rodičů o nabídce škol a mimoškolních aktivit

WC a vodu na všechna dětská hřiště v parcích

Dostupná sportoviště a volnočasové aktivity v městských částech pro děti i veřejnost

Sociální a pomáhající město

Problémy bezdomovectví: Použijeme recepty, které už fungují jinde

Víc adres, méně problémů: Místo jednoho centra několik menších sociálních provozů

Dostupná pomoc v domácím prostředí a odlehčovací služby pro pečující

Potravinová pomoc rodinám, kterým hrozí pád do chudoby

Stabilní financování sociálních služeb

Uplatnění principu „Není my a oni“: V krizi se může ocitnout každý z nás

moderní a krásné město

Rozvoj místo stagnace

Město, které se rozvíjí a roste a kde pilíři rozvoje jsou vzdělání, věda, high-tech a služby

Kde chráníme historické dědictví, zeleň a krajinu a pomáháme přírodě

Kam přijede více turistů, aniž by Olomouc ztratila svůj charakter

Kde rádi trávíme čas v přívětivém veřejném prostoru

Kde radnice koordinuje rozvoj města ve spolupráci se stavebníky a developery

Kde radnice obnovuje cesty a trubky v zemi a nečeká, až jsou v havarijním stavu

Plus 100 městských bytů do 4 let – drahé bydlení nevyřešíme, ale začneme řešit

Kde místo ostudné Tržnice a starého autobusáku vznikne výstavní náměstí, dobře řešený dopravní uzel a propojení parků

Doprava bezpečná a plynulá. Pěšky, na kole i autem

Třicítka ve více zónách a zajištění jejího dodržování

Ochrana parkování obyvatel okolo centra a nádraží i řešení pro obyvatele ze sídlišť a předměstí. Parkovací politiku tak, aby byla vstřícná k obyvatelům a doprava fungovala. Peníze z parkovného dáme na kultivaci parkování

Chytré jízdné, aby cestování MHD bylo výhodné    

Cyklostezky delší, bezpečnější a logičtější. Dáme do nich trojnásobek peněz

Konečně cyklostezky do Topolan a Chomoutova!

Konec parkování v křižovatkách a na přechodech – bezpečnost na prvním místě

Radary pro měření rychlosti – konec závodění na silnicích!

Východní tangenta: 4 roky nic! Nové vládě budeme pořádně šlapat na paty!

Konečně severní spoj: Náklaďáky nebudou jezdit kolem Anči!

Město kulturní, kreativní a sportující

Pestrá kulturní scéna a dobře dostupná kultura

Systematicky podpoříme významné akce a festivaly    

Podpoříme vznik kreativního centra

Budeme investovat do zanedbané kulturní infrastruktury

Podpoříme sportování dětí i seniorů

Dostupná infrastruktura pro sportování a rekreaci v městských částech

Lepší podmínky pro aktivní rekreaci v příměstské krajině a na Sv. Kopečku

Nová hala pro halové sporty

fungující město

Bez dluhů a s občanem na prvním místě

Snížíme dluh o půl miliardy do příštích voleb

Prioritně menší investice s rychlým efektem pro občany: přechody, chodníky, osvětlení, zeleň, mobiliář

Revidujeme velké investice. Konec miliardových omylů, už žádný další aquapark! Budeme opravovat školy, cesty, bazény i zimák. Potřebujeme nové odpadové centrum, budovu pro magistrát i protipovodňové úpravy.

Dokončíme revitalizaci sídliště na Povlu a budeme pokračovat v oživování dalších sídlišť 

Budeme investovat do energetických úspor, abychom ušetřili kasu i životní prostředí

Financování divadla, filharmonie a profesionálního sportu pod kontrolou

Úřad bude dobrý sluha, a ne zlý pán

Rozjedeme skutečnou digitalizaci. Úřady musí obíhat data, ne lidé!

Chytré město není nefunkční lavička s wifi – umí pracovat s daty, navrhovat optimalizace a zlepšovat život občanů

Spustíme městský online portál podobný e-shopu, kde zařídíte maximum  

Zreformujeme magistrát. Pravá ruka musí vědět, co dělá levá, více osobní zodpovědnosti, lepší plánování

Skutečný městský architekt s autoritou

Občan first! Transparentní město, o kterém spolurozhodujete

Informovanost občanů o denních věcech i velkých záměrech bude samozřejmostí

Větší podpora komunitního života v městských částech

Konečně participativní rozpočet – ročně 15 miliónů na projekty dle výběru občanů

Transparentní město: násobně víc informací zveřejněných jako otevřená data: čitelné smlouvy, rozklikávací rozpočet, data o dopravě (aktuální poloha MHD, obsazenost parkovišť), o znečištění ovzduší atd.

Aktuality

Zapomeňte na ideologie a stranické značky! Rozhodují kompetence, pracovitost a morálka

Komunální volby jsou jiné než ty sněmovní. Zatímco ve sněmovních volbách si strany vzájemně konkurují zejména odlišností svých ideologií či rozdílnými hodnotovými postoji, v komunální...

Školky pro dvouleté pomohou rodinám i rovným šancím

Před volbami často zaznívá, že Olomouc je město přátelské k rodině. Zrovna u podpory mladých rodin je však to přátelství dost relativní: nenabízí totiž ani dostupné bydlení, ani školky...

Konečně rozvoj místo stagnace

Co může olomoucká radnice udělat pro to, aby město nečerpalo jen z bohaté minulosti, ale rostlo a rozvíjelo se? Primátor nezařídí vyšší platy ani nepostaví tolik bytů, aby srazil ceny...

Jak ušetřit půl miliardy za 4 roky?

Odpověď je jednoduchá – stačí splácet to, co stejně splácet musíme, a nebrat si další velké úvěry. Od roku 2023 činí roční splátka zhruba 170 milionů, tu si stačí vynásobit čtyřmi. Olomouc...

Tvrdá pravda o bydlení

Tak dobře. Pojďme to říct natvrdo. V sociální oblasti je potřeba mít odvahu udělat věci správně – i když se to části veřejnosti nemusí příjemně poslouchat. Pravda je taková, že téma...

Kartel SPOLU dál u vlády, nebo svěží vítr na radnici?

Olomouc vede dvacet let téměř tatáž reprezentace. To rozvoji města neprospívá. Volby mohou přinést potřebné „vyvětrání“.Politoložka, kandidátka koalice ProOlomouc + Pirátská stranaV Olomouci jsme...

Letošní volby rozhodnou, jaká bude Olomouc v dalších desetiletích

Koalice ProOlomouc a Pirátů věří ve volební vítězství. Jaké reformy chystá na radnici? S kým je prosadí? A jaké jsou osobní motivace politiků? Přečtěte si rozhovor s trojicí lídrů pro letošní...

Zapojte se do kampaně s námi!

Konečně je tu šance pro změnu na olomoucké radnici.

Chcete nám pomoci? Potřebujeme síly a pomocnou ruku formou

  • Roznosu volebních novin
  • Vyvěšení banneru na domě
  • Přípravy akcí v ulicích města
  • Finanční podpory

Máte chuť a čas do toho jít s námi? Nebo jiný nápad, jak nám v komunálních volbách pomoci uspět? Pište nebo volejte Michalovi Langerovi michal.langer@pirati.cz +420 770 113 650